WYCENA

CAŁA TWOJA FIRMA W PROFESJONALNYCH RĘKACH

NASZA MISJA: Sprawiać, aby nasi klienci mieli poczucie, iż dział który nam powierzyli znajduje się tuż za ścianą.

WYCENA

SZYBKA WYCENA KOSZTÓW OBSŁUGI TWOJEJ FIRM.

W szybki i łatwy sposób możesz to sprawdzić. Wypełnij krótki formularz, a do 3 godzin dostaniesz wstępną ofertę. Pamiętaj, żeby wypełnić każde pole.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  1. Rodzaj prowadzonej działalności firmy?
  Firma UsługowaFirma ProdukcyjnaFirma BudowlanaFirma Handlowa

  2. Forma prawna działalności?

  3. Rodzaj prowadzonej księgowości?

  4. Ilość faktur sprzedaży w miesiącu?

  5. Wysokość sprzedaży w miesiącu?

  6. Ilość dokumentów zakupu w miesiącu?

  7. Czy kasa fiskalna jest w firmie?

  8. Czy są środki trwałe w firmie. Jak tak to ile?

  9. Czy są pojazdy na ewidencji przebiegu?

  10. Ilość rachunków bankowych

  11. Czy występują transakcje w UE?

  12. Czy występują transakcje międzynarodowe?

  13. Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę?

  14. Ilość pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne?

  Dodatkowe pytanie

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Księgowa Quantum sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, dane kontaktowe Przedstawiciela Administratora Danych : Łukasz Oleksiak tel. + 48 601610105
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyceny usługi na podstawie przedstawionych danych i dokumentów, zawarcia umowy na świadczenie usług oraz prawidłowej realizacji jej warunków na podstawie art. 6 ust.1 lit. a/b/c/d/f Rodo, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach papierowych oraz systemach informatycznych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystywania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • o możliwościach uzyskania kopii danych osobowych bądź o miejscu udostępniania tych danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie naruszenia przepisów
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

  ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ I JĄ AKCEPTUJĘ (brak akceptacji nie pozwoli nam na pozyskanie danych i dokonania wyceny)