Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma dokonać implementacji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, odnośnie do mikropodmiotów. Nowelizacja zakłada wprowadzenie szeregu uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. Według opinii Ministerstwa Finansów, z … Więcej