Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE
 • księgowość uproszczona – książki przychodów i rozchodów
 • księgowość pełna – księga handlowa
 • sporządzanie sprawozdania GUS
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie Ewidencji VAT, Środków Trwałych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów
 • doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
 • sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach
 • reprezentowanie klienta przed ZUS, PIP,
 • sporządzanie deklaracji PFRON
USŁUGI FINANSOWE
 • sporządzanie wniosków leasingowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych
INNE USŁUGI
 • fakturowanie
 • sporządzanie deklaracji środowiskowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów,
 • odbiór dokumentów od klienta
 • pomoc w rejestracji spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej